SUBLIPROFI.

SUBLIMACE, jak to funguje?

Příprava návrhu
Prvním krokem v procesu sublimačního potisku textilu je vytvoření digitálního návrhu. Tento návrh může obsahovat jakékoli vzory, obrázky nebo text, které chcete natisknout na textil. Návrh musí být vytvořen v digitálním formátu a může být upraven pomocí grafického softwaru, jako je Adobe Photoshop nebo Illustrator.
Přenos návrhu na sublimační papír
Po vytvoření návrhu je třeba ho přenést na speciální sublimační papír. Tento papír je obvykle pokryt vrstvou speciálních inkoustů, které se stanou plynnými při vysokých teplotách.
Příprava textilu
Textilní materiál, na který bude návrh natištěn, musí být vyroben z polyesterových vláken nebo směsi polyesteru a elastanu. Tato vlákna mají schopnost absorbovat sublimační inkoust a udržet ho trvale.
Přenos návrhu pomocí tepla a tlaku
Textilní materiál s připevněným sublimačním papírem je umístěn v tepelném lisu. Teplota a tlak se pečlivě kontrolovaně nastaví. Během procesu se sublimační inkousty na papíru zahřejí na vysokou teplotu, což způsobí, že se změní do plynného stavu.
Absorbce inkoustů textílií
Když se inkousty stanou plynnými, začnou pronikat do povrchových vláken textilu. To je důležité, protože polyesterová vlákna mají schopnost absorbovat inkousty a udržet je trvale.

požadavky na grafická data

požadavky na grafická data, určená k termosublimačnímu tisku CMYK I JPG I TIFF I PSD I RAW I PDF I bez ICC I PDF I písma – převedena do křivek

PDF

TIFF

JPG

EPS

CDR

PSD

Jak připravit data pro tisk? – Detailní informace a požadavky na přípravu dat pro tisk. Nejčastěji užívané formáty, atd.

Jak připravit data pro tisk metráže? – Detailní informace a požadavky na přípravu dat pro tisk. Nejčastěji užívané formáty, atd.

Obecné informace

Data dodávejte v co nejvyšší kvalitě a s rozlišením odpovídajícím následnému použití grafického prvku. V případě poskytnutí zmenšených podkladů, je třeba uvést do názvu souboru poměr, ve kterém bylo zmenšení provedeno (např 1:10, 1ku10). Minimální rozlišení se liší dle typu materiálu a také pohledové vzdálenosti.

Soubory nesmí obsahovat vložené barevné (ICC) profily.

Barevný režim CMYK. V případě dodání dat v barevném režimu RGB bude před tiskem převeden do CMYK hodnot, a tudíž může dojít k barevnému posunu. V případě požadavku na zachování požadované barevnosti, dodávejte data přímo v režimu CMYK.

Texty ve formátu DOC, TXT, RTF dodávejte vždy po jazykové korektuře, za případné jazykové chyby neneseme zodpovědnost. Texty, které jsou součástí grafiky musí být převedeny do křivek.

Vzhledem k velkému množství materiálů a jejich nesourodému barevnému výstupu, je potřeba při požadavku na zachování 100% barevné shody vyhotovit nátisk

Bitmapa (rastry)

Formáty bitmapy ideálně tiskové PDF
Akceptovatelné jsou také formáty JPG, TIFF, PSD nebo PNG. Barevný režim CMYK

Ačkoliv je vzhledem ke kvalitě výstupu ale také k velikosti podkladových dat ideální dodávat podklady v křivkách,
občas se rastru nedá vyhnout. 

Zde jsou uvedeny některé orientační hodnoty nejnižšího doporučeného rozlišení DPI.

Vlajka/Banner venkovní užití – 200 DPI
Stan – min 100 DPI
Velkoplošná reklama – min 60 DPI
Metráž (jemný materiál) – 300 DPI
Štítky a prací symboly – 300 DPI

 

Vektory (křivky)

Formáty křivek ideálně tiskové PDF
Akceptovatelné jsou také formáty CDR, EPS. Barevný režim CMYK

Veškeré efekty a průhlednosti musí být sloučeny. 

Zároveň nedoporučujeme používat efekty průhledností jako například Rozdíl, Vyloučení, Odstín, Sytost, Barvy a Světlost atd.