Profil společnosti

Společnost Subliprofi, s.r.o., byla založena v červnu 2005 jako výrobní společnost se specializací na využití digitální sublimační technologie potisku textilních a dalších materiálů v oblasti reklamy, designu a oděvního průmyslu.

V roce 2006 bylo sídlo společnosti přesunuto do Prahy, kde jsme otevřeli obchodní kancelář a prezentační místnost. Díky zvyšujícímu se objemu zakázek došlo v roce 2006 také k přesunu výroby do větších prostor v průmyslovém areálu Rybníky ve Zlíně. Další rozšiřování výrobních kapacit, potřeba větších skladových prostor a umístění důležitých dodavatelů, vedlo začátkem roku 2008 znovu ke stěhování do průmyslového areálu TOMA v Otrokovicích. Zde máme v současné době k dispozici více než 1 000 m2 zrekonstruovaných prostor.

Výrobní program tvoří interiérové a výstavní aplikace, POS a POP prostředky, reklamní stany a zastřešení, velkoplošná a fasádní reklama, vlajky, transparenty, banery, dárkové předměty, oděvní výrobky a další aplikace sublimačního potisku na zakázku.

Díky financování průběžného vývoje technologie sublimace je nositelem vlastního know-how a neustále rozšiřuje možnosti jejího uplatnění. Vlastní výrobní kapacity umožňují pružně reagovat na potřeby klientů, jejich požadavky na krátké dodací lhůty a přijatelné cenové podmínky.